2002-04-01 - Nieuw volksfeest in de maak - Izegemse beroepsrennerskoers gaat nu zeker weer door

Dit is het nieuwe comité van de Izegemse beroepsrennerskoers : vnlr Johnny Porteman, Didier Vandeputte, Pol Vandecasteele, Frank Duhamel, Norbert Vandommele, Paztrick Vandewatere, Ronny Mistiaen en Ronald Vandommele. Marc Vanlerberghe en Danny Samyn ontbreken op de foto. (Foto Danny)

Op donderdag 5 september aanstaande zal er weer gekoerst wxorden door de straten van Izegem. Na een eerste infovergadering werd beslist om door te gaan met de organisatie van de Izegemse wielerwedstrijd voor beroepsrenners. Er werd meteen ook een nieuw comité Izegem Koers opgericht.

Er is een co-voorzitterschap van Didier Vandeputte en Frank Duhamel, ondervoorzitter is Johny Porteman, secretatis Norbert Vandommele, koersdirecteuren zijn Pol Vandecasteele en Ronny Mistiaen, penningmeester Marcd Vanlerberghe, vast medewerker is Danny Samyn en verantwoordelijken voor de PR, de sponsoring en de vip arrangementen zijn Ronald Vandommele en Patrick Vandewatere. We staken ons licht op bij een toch wel nieuwe medewerker bij het organiseren van wielerwedstrijden, Ronald Vandommele.

"Ik run zelf een organisatiebureau en zie de koers als een schitterende gelegenheid om ook dat aan te kunnen. Er is een ernorm grote vraag naar deze koers. Izegem leeft als geen andere stad op deze kermisdag. Dat er slechts tien aanwezigen waren op de eerste infovergadering stoort me eigenlijk niet. Alle pijlers van de organisatie van wielerwedstrijden in Izegem waren aanwezig en dat maakt al heel veel goed. In ieder geval blijven we niet bij de pakken zitten. Als eerste zullen natuurlijk de sponsors aangesproken worden. Deze zullen eerdaags aangeschreven worden, waarna enkele van onze medewerkers hen zullen bezoeken. We willen ook zoeken naar sponsoring van bedrijven binnen en buiten Izegem. Daarom ook zullen we proberen om een volledige VIP-arrangement aan te kunnen bieden, zodat bepaalde firma's met hun klanten de wedstrijd kunnen meemaken. Maar natuurlijk zullen ook alle andere zelfstandigen en horecazaken uit Izegem aangesproken worden. Normaal zal dat binnen de eerste 14 dagen gebeuren. Verder zal ook iededere standhouder langs het circuit aangesloten moeten zijn bij de organisatie, via sponsoring of andere arrangementen. We willen echt iedere Izegemnaar in deze organisatie betrekken, zodat de koers werkelijk een feest wordt voor iedereen."

Kaarting op 24 augustus

"En om ieder een er dan ook bij te betrekken zal er voor het eerst op 24 augustus aanstaande een kaarting georganiseerd worden ten voordele van de wielerwedstrijd. Bij de verkoop van de kaarten willen we iedere vereniging van Izegem betrekken. Elke club die kaarten verkoopt mag de helft van de som van de verkochte kaarten voor eigen kas houden. Op die manier hopen we dat we ook diverse andere verenigingen kunnen warm maken. Alles zal gebeuren op één dag : zaterdag 24 augustus in zaal ISO. Verder informatie volgt zeker nog."

Langs traditioneel parkour

"Ook voor het parcours wordt teruggegrepen naar de vorige edities. Het wordt dus opnieuw de ronde die via de Nieuwstraat over de brug naar Kachtem gaat het Kachtemseplein wordt zeker gepasseerd, want in Kachtem zijn er ook heel wat wielerliefhebbers. Denk maar aan de prachtige wielerwedstrijden die er daar georganiseerd worden. Ook de aankomstlijn blijft in de Roeselaarsestraat."

"Natuurlijk kunnen we zeker nog verschillende medewerkers gebruiken. Ik wil geinteresseerden dan ook vriendelijk uitnodigen op de volgende , nuy woensdag 17 april om 19h30 in het stadhuis. Wie anders nog verdere inlichtingen wil bekomen, kan terecht bij schepen van Sport Frank Duhamel of bij een van de bestuursleden van Izegem Koers."