2003-09-11 - Koersdirecteurs Pol Vandecasteele en Ronny Mistiaen aan het woord - Veiligheid renners primeert

Koersdirecteurs Pol Vandecasteele en Ronny Mistiaen aan het woord

Veligheid renners primeert

Het comité Izegem Koers oordeelt dat de veiligheid van de renners en het publiek primordiaal is. Ook nu liet het bestuur niets aan het toeval over. Pol Vandecasteele staat in voor alle seingevers, terwijl Ronny Mistiaen als koersdirecteur de wedstrijd van op het terrein in goede banen leidt. het vinden van een 80-tal seingevers is natuurlijk geen sinecure," weet Pol van de Mol. "Nieuw dit jaar is ook het feit dat er op de meest kritieke punten ook gesurveilleerd zal worden door mensen van de civiele bescherming. zij zullen in uniform aanwezig zijn en dat maakt het natuurlijk toch een tikkeltje meer officieel. Maar zonder onze vele seingevers kunnen we zeker niet." De medewerkers achter de schermen zijn heel belangrijk voor de organisatie. De seingevers staan echter niet zoveel in de schijnwerpers. "Daarom ook ben ik heel blij dat het comité Izegem Koers hen net als vorig jaar heeft uitgenodigt in het stadhuis. Voor velen van hen blijft dit een unieke ervaring en ik ben er dan ook van overtuigd dat al die mensen het comité hoog in hun vaandel dragen. Verder kunnen we ze op die manier perfect briefen. Voor 11 septemer aanstaande zie ik dan ook geen enkel probleem om aan het vereiste aantal seingevers en andere medewerkers te geraken."Licht gewijzigd parcours

Pol Vandecasteele en Ronny Mistiaen staan in voor de wedstrijdleiding. (Foto Danny)

Ook Ronny Mistiaen heeft de voorbereidingen op zijn taak bijna volledig afgewerkt. "Net zoals vorig jaar blijft de veiligheid van de renner het belangrijkst. Ten opzichte van het traject van vorig jaar is er slechts één wijziging. Een wijziging die opnieuw gemaakt werd ten behoeve van de renners. Er wordt in Emelgem niet meer doorgereden in de Warandestraat, maar wel links afgeslagen in de Stijn Streuvelsstraat. De wegversmallingen in de Warandestraat zijn te riskant om er een peleton van 100 renners, de volgwagens en de publiciteitswagens door te jagen. Verdere vernieuwingen zijn het feit dat ook de parking aan het muziek-auditorium volledig vrijgemaakt zal worden voor de renners en hun sportdirecteurs. Op die manier hopen we dat de inschrijving in Café "De Gilde" perfect zal verlopen zonder enige verkeersopstoppingen. Nog een andere nieuwigheid is het feit dat de publiciteitswagens de renners niet meteen na de start zullen volgen. Iedereen weet dat het bij de start op de koppen lopen is end at het heel moeilijk is om een volledige karavaan wagens in één tijd door te laten. De publiciteitswagens zullen aanpikken in Emelgem."

Perfecte wegomlegging

Ook zal er geprobeerd worden om ervoor te zorgen dat de verschillende wegomleggingen perfect worden aangeduid. "Zo denken we dat het zeer goed zou zijn om al in Rumbeke en Ingelmunster aan te geven dat de drie centra van Izegem niet te bereiken zijn. Het gewoon doorgaand verkeer kan op die manier tot een minimum herleid worden. Maar om dergelijke zaken te verwezenlijken, is er natuurlijk opnieuw heel wat bijkomend werk." "Tijdens de wielerwedstrijd zelf bevind ik me in de wagen bij de BWB-commissaris. ik moet er op toezien dat de wagen met de rode vlag niet te ver of te dicht bij de renners is en ik moet natuurlijk ook eventuele problemen zo vlug mogelijk doorspelen naar de andere medewerkers. In ieder geval is het zo dat het comité Izegem Koers er voor gezorgd heeft dat deze schitterende wedstrijd opnieuw prima zal verlopen. Ik ben er dan ook zeker van dat iedere sportliefhebber zal genieten op 11 september aanstaande." (Patrick Vandewatere)