2012-02-10 - Afscheid van Pol Van de Mol

Afgelopen Vrijdag 10 februari 2012 is Paul Vandecasteele aka Pol Van De Mol heengegaan. Pol was een medewerker van het eerste uur en we zijn dankbaar voor zijn inzet voor de koers in het bijzonder en Izegem in het algemeen.

Paul, we zullen je missen

Izegem – Het heengaan van Paul “Pol van de Mol” Vandecasteele raakt menig sportminded Izegemnaar. Pol en koers waren één geheel. Ook voor het comité “Izegem Koers” blijft dit verlies nazinderen.

We schrijven april 2002, na een jaar zonder koers wordt een eerste infovergadering ingericht over een nieuwe organisatie van Izegem Koers. Pol was er bij en stak meteen, waarschijnlijk wel als eerste zijn vinger in de lucht of we met de organisatie zouden doorgaan. Ik herinner me nog goed dat Pol me zei dat het een moeilijke opdracht werd, maar dat de beloning zeer groot zou zijn. Dat werd het ook en dit jaar kunnen we een 11e editie aankondigen, jammer genoeg zonder Pol.

Ik herinner me ook nog de vele vergaderingen of gewone bezoekjes ten huize Pol, je was er steeds meer dan welkom en moeder Christianne zorgde steeds voor een natje en een droogje. Tijdens jouw eigen koers op de Mol waren we er ook steeds om te helpen samen met je boezemvriend Raf Desal en dat werd ten zeerste gewaardeerd. Mol Koers zal altijd jouw koers blijven.

Paul was een medewerker van “Izegem Koers” van bij het eerste uur. Voordien was hij ook al actief binnen de Patrick Sercu vrienden. Hij was bij ons vooral gewaardeerd voor zijn expertise en contacten met de seingevers. Een groep mensen die hem trouwens zeer nauw aan het hart lag. Paul was een eenvoudig mens, een volksvriend, van bescheiden komaf. Hij was oprecht trots dat er in Izegem verder een koers voor beroepsrenners werd georganiseerd. We zijn er als bestuur zeker van overtuigd dat hij hierin een onmisbare schakel was in de beginjaren. Wij als comité zijn dankbaar voor het vele werk, onbezoldigd, die hij heeft gedaan voor Izegem in het algemeen en de koers in het bijzonder. Paul, het ga je goed, we zullen je missen. (Patrick Vandewatere namens bestuur Izegem koers)

Izegemse wielerwereld neemt afscheid van Pol van de Mol

IZEGEM - De Izegemnaren reageren verslagen op het overlijden van Paul Vandecasteele, beter bekend als Pol van de Mol. Paul was bestuurslid van Izegem Koers en an de Sint-Janswielervrienden in Kachtem. Op de wijk de Mol had hij ook jaarlijks zijn eigen koers.

Paul Vandecasteele overleed een week geleden in 't Pandje. Beroepshalve was hij vroeger vrachtwagenchauffeur. Hij was bovenal een mens met een groot hart, voor iedereen en voor de wielersport in het bijzonder. Op alle vlakken maakte hij zich vrijwillig verdienstelijk, als gemachtigd opzichter of in Ten Bos. Ook andere sporten lagen Paul nauw aan het hart.

Toen het op gezondheidsvlak iets minder met hem ging, lieten zijn vele vrienden hem niet vallen en zetten ze zich in om hem bij het sportgebeuren betrokken te houden. 'Het doet deugd als je in de groep blijft opgenomen', reageerde hij een tijdje geleden nog in een interview samen met zijn boezemvriend Raf Desal.

Paul kon echt genieten van een wielerwedstrijd. 'Een mooie koers is er één met veel volk, mooi weer en veel renners. Renners die zelf de koers maken', liet hij optekenen.

Pauls koers is nu gereden. Hij laat vele mooie herinneringen na, niet in het minst voor zijn vrouw Christianne Werbrouck, zijn vier kinderen en de talrijke klein- en achterkleinkinderen. De uitvaart vond intussen plaats in intieme kring. (FMR)

BRON: Het Nieuwsblad