2001-09-01 - Weekbode - Volgend jaar opnieuw Brussel-Izegem - Sportschepen Frank Duhamel staat er borg voor dat er volgend seizoen opnieuw gekoerst wordt met Izegem Koers

Schepen Frank Duhamel is er niet over te spreken dat Brussel-Izegem dit jaar van de kalender gehaald werd. (Foto Danny)

Het niet doorgaan van de profwielerwedstrijd Brussel-Izegem blijft de Izegemse bevolking bezig houden. Ook Schepen van Sport Frank Duhamel is al enkele weken bezig met deze zaak. Nadat Frank verschillende instanties raadpleegde garandeert hij nu al dat er volgend jaar zeker weer een Brussel-Izegem voor profs zal verreden worden.

Frank gaf graag tekst en uitleg : "Het is gewoon schandalig dat Brussel-Izegem dit jaar niet doorgaat. En ook de manier waarop alles is gebeurd staat me niet aan. Dat iedereen maar zo laat op de hoogte gesteld werd is gewoon onaanvaardbaar. Ik kan er niet bij dat Christophe Sercu pas zo laat wist dat Izegem Koers niet meer kon georganiseerd worden. Hadden we dat enkele maanden eerder geween dan was er eventueel nog tijd om het één en het ander te redden. Nu is daar zeker geen mogelijkheid meer voor. Voor mij is het verder gissen naar de ware reden van het niet doorgaan van de wedstrijd. Het is werkelijk een kaakslag voor de Izegemse bevolking. Dit jaar is het en verloren zaak, maar volgend jaar is er opnieuw een Brussel-Izegem."

"Izegem is een sportstad en de wielerwedstrijd gaf een enorme uitstraling aan de stad. We mogen dit zeker niet laten vallen. Ondertussen heb ik ook al de steun van mijn partij en eerstdaags hoop ik dat mijn voorstel ook goedgekeurd zal worden door de gemeenteraad."

Geen koers, geen wielerbaan

"Is er geen Izegem Koers, dan komt er ook geen wielerbaan. Punt uit. We moeten gewoon het mes op de keel van Patrick en Christophe Sercu zetten. Als zij nu al geen tijd meer hebben om de profkoers te organiseren, dan zullen ze zeker ook de tijd niet vinden om wielrenners te begeleiden op de wielerbaan. Ook de manier waarop de PAtrick Sercu-vrienden aan de kant gezet worden is niet fair. Ik weet dat men bij iedere organisatie een boegbeeld nodig heeft. Zo is er bijvoorbeeld Geert Devlieger bij de atletiekclub, mar naast hem staat een hecht team van medewerkers. Dat moet er ook komen bij de organisatie Brussel-Izegem. Men mag gewoon niet bij een dergelijk evenement amateuristisch te werk gaan, zoals dat nu het geval was. Men moet als een team werken. Daarom ook wil het stadsbestuur meewerken aan de heropstart van Brussel-Izegem. Ik nam daarvoor al met verschillende instanties contact op."

Ook bij het stadsbestuur leeft de overtuiging dat ze voor de organisatie van Brussel-Izegem 2002 uiteraard niet zonder Patrick en Christophe Sercu kunnen. "Zij moeten ons de knowhow doorgeven en natuurlijk zouden zij ook moeten de verschillende wielerploegen contacteren. Ten tweede nam ik ook al contact met de voorzitter van de Stedelijke Economische Raad. Die beloofde me dat de verschillende Izegemse bedrijven zouden samenkomen om te proeren dat ook het bedrijfsleven over de brug komt. Ook het stadsbestuur zal zeker zijn duit in het zakje doen. Zo denken we aan een 250.000 frank toelage en de volledige materiële en technische ondersteuning.

"Weer koers tijdens de week : op dinsdag of...donderdag

"Nu Etiz volgend jaar een autonoom bedrijf wordt praatte ik al met Didier Vandeputte en hij beloofde mij ook dat Etiz eventueel ook voor financiële steun zou gaan zorgen. Voorwaarde is wel dat het Brussel-Izegem blijft en dat het geen kermiskoers wordt. Nog een belangrijke voorwaarde is dat de wedstrijd zeker tijdens de week moet blijven. We laten de mensen van het UCI daarvoor kiezen uit twee data, namelijk de traditionele kermisdinsdag, maar ook donderdag zou kunnen gekoerst worden. Daarover heb ik al een akkoord met de mensen van de seniorendag die hun evenement dan zouden willen verplaatsen naar de dinsdag."

Oproep naar de Horeca

"Natuurlijk wil ik ook graag een oproep doen naar de verschillende horecazaken die ook een duit in het zakje moeten doen en tenslotte zijn er nog de verschillende verenigingen die met Izegem Koers een gelegenheidscafé of eetgelegenheid uitbaten. Tot op heden was dat gratis. Vanaf volgend jaar zou dat ook niet meer het geval zijn. We zouden werken net zoals op de batjes met een soort concessie. De aanvragen zouden dan ingediend moeten worden bij de Patrick Sercu-vrienden. Op die manier zou iedereen een kleine bijdrage verlenen aan de organisatie."

"Tenslotte zou ik ook graag hebben dat ik bij de verschillende vergaderingen van de Patrick Sercu-vrienden aanwezig ben, zodat ik weet hoe alles er aan toegaat. Als het stadsbestuur dergelijke inspanningen wil leveren moet men toch werken met een relatief open boekhouding. Ik garandeer dan ook dat er volgend jaar opnieuw een profwielerwedstrijd in Izegem verreden wordt. Brussel-Izegem zal weer leven bij het Izegems publiek. De afschamper van dit jaar zal slechts éénmalig zijn. Voor de organisatie van volgend jaar zal het stadsbestuur alles in het werk stellen. Daarna hopen we dat er genoeg mensen willen meewerken aan de organisatie Brussel-Izegem. Deze jarenlange traditie is nu wel voor één jaar onderbroken, maar volgend jaar knopen we de eindjes opnieuw aan elkaar. Daar ben ik rotsvast van overtuigd." (Patrick Vandewatere)>