VERNIEUWDE VIDEOFILM OVER IZEGEM BESCHIKBAAR

In 1996 besliste het Stadsbestuur om een algemene videofilm over de Pekkersstad uit te geven. Die werd gerealiseerd door de Izegemse firma Henderyckx Fotografie in samenwerking met cameraman Eugène D’Hont uit Roeselare. De film duurde zo’n 17 minuten, werd gelanceerd met de stedelijke nieuwjaarsreceptie 1997 en sterk gepromoot tijdens de opendeurdagen in het nieuwe Izegemse stadhuis. Na zeven jaar deed zich de nood gevoelen om een tweede, vervolledigde en geactualiseerde versie op de markt te brengen. Het project werd toevertrouwd aan dezelfde leverancier, en beeld en tekst verlopen via dezelfde krachtlijnen als in 1996 : gesloten versus open ruimte, traditie versus spitstechnologie, monumentaal verleden tegenover veelzijdig heden, een bruisende stad. De teksten werden aangepast door informatieambtenaar Christiaan De Forche en inspreker is Guido Barrezeele. Duur van de nieuwe versie is ongeveer 22 minuten. Ongeveer één derde van de film is nieuw. Er is wat meer aandacht besteed aan het groen in Izegem, en aan de merkwaardige gebouwen en beschermde monumenten. Ook de diverse kunstwerken op openbaar domein komen meer aan bod. Nieuwe beelden werden geschoten in het borstelmuseum, aan De Plataan en de Sint-Jozefskliniek, met Izegem-koers en op het Wereldfolklorefestival. Huisvesting en milieuzorg zijn nieuwe thema’s. In drie (Bad Zwischenahn, Hotton en Belle) van de vier Izegemse partnersteden werden door de opnameploeg beelden gemaakt, en wat Zlín betreft, werd gebruikgemaakt van origineel beeldmateriaal dat door het Stadsbestuur van onze Tsjechische partnerstad ter beschikking werd gesteld. Vanzelfsprekend speelt de tekst in op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe thema’s. De videofilm, die zoals de eerste de titel Izegem - Facetten van een stad draagt, werd op de nieuwjaarsreceptie van 9 januari aan de genodigden gepresenteerd en kan besteld worden bij de stedelijke infodienst aan 10 EUR per stuk. Inlichtingen en bestellingen : stedelijke informatiedienst, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, tel. 051/33.13.10, fax 051/31.48.67, e-mail : infodienst@izegem.be (bron)