Structuur

Izegem koers wordt gestructureerd op celniveau.

De cellen zijn:

Cel Financiën

Cel Sponsoring

Cel Public Relations

Cel Wedstrijd

Cel VIP

Cel Administratie

De cellen werken autonoom binnen een vooropgesteld kader.

Aan het hoofd van een cel staat een verantwoordelijke en adjunct. Deze zorgen voor de goede werking binnen hun respectievelijke cel. De verantwoordelijken vormen samen het dagelijks bestuur. Binnen het dagelijksbestuur bestaat er geen hiërarchie. Beslissingen worden genomen op basis van democratische basiswaarden. Communicatie en transparantie naar alle leden vormen de pijlers van de structuur.