Bordes

Izegem Koers

2021

09 september

EEN VOLKSGEBEUREN MET

30.000 TOESCHOUWERS!

Izegems mooiste pakt voor de 51ste maal uit

Voor meer inlichtingen:

Vincent Guillemyn, voorzitter

vincent@izegemkoers.be

#KoopLokaal - koop bij onze sponsors